Sistemi për menaxhimin e Agjensisë shfytezoni të mirat e Sistemit

PAKETA I - 30€/muaj
1 Muaj FALAS pa limite
Biletime DSR TSR pa limite
TSR dhe DSR dhe Raporte
Mirëmbajtje + Suport Online
PAKETA II - 70€/muaj
4 Module me DB të Dedikuar
SSD Cloud Hosting
DB e DEDIKUAR + Backup
Mirëmbajtje + Suport Online
PAKETA III - 120€/Muaj
7 Module me DB të Dedikuar
SSD Cloud Hosting
Database e DEDIKUAR
Mirëmbajtje + Suport Online

Sistem për menaxhimin e Agjensisës Tuaj!

DATABASE është FALAS në Domain Agjensia.com me 3 Automjete për 1 muaj ( ose mbi 100 bileta )
Vetëm Sistemi AGJENSIA.com TSR/DSR për Regjistrim Shitje është Falas 100% Hap një llogari dhe fillo po sot me punë!
Sistemet tjerë për Financën,Moduli B2B dhe Moduli Arka janë me pagesë për të gjitha është me pagesë
HYRJE NE SYSTEM
Username :
Password :

REGJISTROHU!- Fillimisht Regjistrohu në sistem!
- Identifikohu dhe hyr në panelin e menaxhimit.
- Mundësi të krijoni llogari për secilin punëtor.
- Kontrolli i plotë i biletave për secilin...
- Si dhe Module shtesë në menu kryesore...
- Rekomandohet të lexohet manuali perdorimit

LISTA E SHERBIMEVE !

- Regjistrimi i çdo veprimi
- Print Pamje i cdo veprimi
- Moduli RAPORTE per gjitha veprimevet
- Moduli TSR/DSR me detaje për veprimet
- Moduli FLETE UDHETIMI per cdo rrugë
- Moduli AUTO ALERT për çdo Dukument
- Moduli AUTO SERVIS për gjitha mjetet
- Moduli VALUTA EXCHANGE OFFICE
- Moduli ARKA e Agjensisë
- Moduli B2B Bashkpunimi me tjerë
- Raporte për CDO MODUL në menu
- Referal LINK 1 MUAJ FALAS
- Pa Limite në PERDORUES

MARKETING!