Page 2 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 2

2 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        C'far është Agjensia .com ?


        Bota dhe Ne, fillimisht vetëm kur kemi www (World Wide Web) që ka kuptimin Rrjeti i Gjerë Botëror që
        ky është DOMAIN ( fushe hapësirë ) i emërtuar si Agjensia.com kjo prapashtese .com është komerciale
        që le të kuptoj qe kjo fushe hapësirë është komerciale e përfshirë në gjithë rrjetin e botës. Ky domain
        agjensia.com hapet në gjithë botën, në gjitha qytetet e Shqipërisë.

        Agjensia.com në këtë rast kemi vetëm Agjencitë Traven and Tours edhe pse emërtimi i gjerë si agjensi
        kap Agjensi Turistike, Agjensi Imobilare, Agjensi Lajmesh etj. Po ngaqë në shume raste kemi agjensi
        turistike këtë rast agjensia.com është fokusuar me shumë në travel and tours.

        Bota ofron shërbime online me Server dhe Cloud Server që deri më tani janë shpërndarë në 0gjitha
        shtetet e botes, por më shume fokusohen në vende që ka popullsi më shumë që punojnë me sisteme
        Online, në hartën me poshtë kemi disa pika kryesore të botes ku janë shpërndarë server të ndryshëm.        Të gjitha këto server janë shpërndarë qellimi që të lidhën perdorues nga gjithë bota, keto SERVER
        gjithmonë janë Online dhe çdo herë kemi access hyrje në të, këto shfytezohën nga shume kompani
        biznesesh ku të dhënat e tyre i mbajnë të sigurta 100% dhe çdo herë të drejtë lidhje me Internet.

        Në Serverët mund të lidhësh me ç'fardo pajisje mjafton që ajo të posedoj internet me shpejtësi të
        mjaftueshëm dhe të qëndrueshëm pa ndërprerje.

        Agjensia.com është në një nga këto SERVER është në ANEXA në Amerikë që garanton 100% eptime çdo
        herë ka të drejtë lidhje është CLOUD SERVER qe monitorohet çdo sekondë dhe ruhet ne 3 server paralel.

        Hapësira qe fshytezon Agjensia.com është me platforma MICROSOFT WINDOWS dhe programimi është
        ne ASP,HTML,JAVA ka një shpejtësi hapje 1/3 e sekondës dhe me një shpejtësi server me 1gbps. Në të
        njëjtën hapësirë ne Shqipëri janë vendos disa kompani biznesesh për travel and tours si Top-Lines,
        Metro Euro, Firenzelines, Tragetet te gjitha Online etj...
   1   2   3   4   5   6   7