Page 6 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 6

6 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        HYRJA NE SA ( Sistemin e Agjensiste )


        Që të kemi drejtë hyrje fillimisht duhet të regjistrohemi, pasi jemi regjistruar me ato të dhënat kërkojmë
        te drejtë hyrje, të dhënat për hyrje jepen si më poshtë. Japim të dhënat e hyrjes dhe klikojmë HYRJE.        Ne do të kemi këtë pamje më poshtë, që do të thotë se jemi në brendi dhe të dhënat tona jepen si
        Detajet e Hyrjes emri User emri Agent : ALBTravel si dhe detajet AlbanaKastrioti. Në të majtë kemi
        LogOFF për dalje nga Sistemi që mos të bëhet ndonjë keqpërdorim nga dikush tjetër si dhe HYRJE
        CPANEL.

        Log OFF - Dalja nga Sistemi ( Mbyllja e sistemit për mos regjistrim apo kontroll nga dikush tjetër )
        HYRJE CPANEL - Paneli Menaxhues ( Pjesa Administrative e Sistemit ).

        CPANEL - Control Panel paneli i Kontrollit dhe Menaxhimit.
        Kjo është një fushe e veçantë e cila na ofron disa shërbime,mjafton te klikojmë HYRJE CPANEL ose në
        buton me poshtë kësaj fushe që është CPANEL HYRJE.

        Edhe pse jemi loguar ( jemi futur në sistem ) ne kemi mundësi të krijojme LLOGARI për Punëtoret.
        Butoni qe eshte KRIJO LLOGARI është për të krijuar llogari përdoruese për Agjensite qe i ke nën pronësi
        Shembull Agjensia Elbasan, Agjensia Vlore, Agjensia Tirane ose llogari për punetoret që punojnë në
        Agjensi shembull punetori1 dhe punetori2 sipas turneve të punës para dite dhe pas dite.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11