Page 5 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 5

5 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        PLOTESIMI i formularit i rregull - E rëndësishme është te dhënat të jepen saktë shembull si më poshtë
        username te jepet me shkronja te vogël ose te mëdha në varësi që mendoni ju, tek password keni një
        link anash si SHOW dhe HIDE për të pare fjalëkalimin që keni dhënë. Pjese tjetër e rëndësishme është
        EmriBiznesit kurse pjesë tjerë janë të editueshme nga Paneli Menaxhues.        Pasi të jepen të gjitha të dhënat saktë, nëse klikojmë buton REGJISTROHU atëherë të dhënat ruhen në
        Server dhe kemi të drejte për kërkim HYRJE ne SA ( Sistemin e Agjensiste ).
        Në momentin që kemi këtë përgjigje ne jemi Regjistruar me Sukses dhe menjëherë mund të fillojmë të
        bëjmë veprime ose regjistrime në Sistem, ku klikojmë FAQE PARE që të kemi dritaren e hyrjes.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10