Page 7 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 7

7 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        Llogarit që krijohen PASI të jemi loguar janë nën menaxhimin e ADMINISTRATORIT dmth çdo LLOGARI që
        krijon shënohen mbi atë pronësi atë ADMINISTRATOR. Nëse shtypim mbi KRIJO LLOGARI do shfaqet
        formular i plotësimit për PERDORUES


        Si PERDORUES mund të krijojmë për gjitha punëtorët nuk ka ndonjë limit mbi punëtor.

        Shembull nëse krijojmë disa user përdorues.

        USER PERDORUES         TE DREJTAT NE SA        KOMPANIA
        ALB1              ADMIN - Administrator     ALBTRAVEL
        Abc1              Agjent ( Perdorues )      ALBTRAVEL
        Adela             Agjent ( Perdorues )     ALBTRAVEL
        Arber             Agjent ( Perdorues )      ALBTRAVEL
        Sonila             Agjent ( Perdorues )      ALBTRAVEL
        Arianit            Agjent ( Perdorues )      ALBTRAVEL

        Nga kjo tabele e thjeshtë le të kuptojmë se të gjitha që janë krijuar si PERDORUES janë pjesë e
        Kompanisë ALBTRAVEL te gjitha këto mund të kontrollohen nga ALB1 nuk mund të krijohet një
        PERDORUES mbi emrin e KOMPANISE vetëm ADMIN - Administratori mund të krijoj Përdorues dhe
        mund ti fshij ato nga Paneli i Menaxhimit.

        Ç'do Agjent ( PERDORUES ) që krijohet ka të drejtë regjistrim shitje, ç'do regjistrim shitje që bënë ai
        përdorues ngarkohet me vlerën e shitjes. Ç'do përdorues le ta kuptojë se çdo regjistrim që bëhet
        kontrollohet nga Administratori se regjistrimi që bënë PERDORUESI mund ta shikoj Administratori mund
        ta editoj ta ndryshoj ose ta fshijë ( Delete ).

        Adminsitartori i ka të gjitha të drejtat e kontrollimit për secilin PERDORUES, kjo është e rëndësishme se
        çdo kohe që bënë hyrje Administratori mund të shikoje veprimet e kryera nga punëtorët. Në faqen e
        parë pasi të logohet administratori i shfaqen një dritare për punën e përdorueseve.

        Administratori në panelin e parë ka këto informacione për të pare cila zyre ( agjensi ) ka kryer shitje
        edhe sa BILETA edhe sa Vlera në EURO si dhe Taksat si më sipër në tabele.
        Pronari i Agjensise është i informuar për gjithë ecurinë e punës në detaje me raport. Kjo është
        informacion në Total që shikon Pronari i Agjensise Turistike.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12