Page 4 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 4

4 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        FORMULARI I REGJISTRIMIT

        Që te jemi pjese ne SA ( Sistemin Agjensia.com ) duhet fillimisht të regjistrohemi, ky formular i
        regjistrimit është në mënyrë që të krijohet një KARTELE për një Kompani, regjistrimi i parë që behet për
        kompani është për ADMINISTRATIV menaxhues, ku me pas mund të krijoj edhe PERDORUES tjerë po kjo
        KOMPANI që ka bërë regjistrimin.

        Formulari i regjistrimin kërkon informacione MINIMALE që të plotësoj kushtin e regjistrimit edhe krijimin
        e kartelës për një AGJENSI ku fillimisht duhet të jepen USERNAME dhe PASSWORD , emri përdoruesit
        dhe fjalëkalimi që më pas me ndihmën e këtyre krijon te drejtë hyrje. E rëndësishme është fusha e
        poshtë shënuar EMRI BIZNESIT TUAJ me këtë EMER krijohet KARTELA personale e Agjensisë.


        Pas plotësimit të formularit, sigurohuni se të gjitha të dhënat janë të sakta kjo është e rëndësishme
        sepse sistemi i AGJENSISTE ngarkohet me këto të dhënat që jep dhe për pak sekonda krijohet KARTELA e
        Agjensisë dhe DATABASE për atë Agjensi.
        E rëndësishme është që USERNAME dhe password ta regjistroni diku tjetër qe mos të harrohen të
        dhënat e hyrjes sepse nëse harron këto të dhënat atëherë nuk do keni drejte hyrje.
        Edhe nëse të dhënat harrohen mund të kërkohen nga Shërbimi i Agjensia.com në emali me një
        dokument pronësie të biznesit NIPT regjistrimi që të dhënat të merën nga pronari i Agjensisë.
        Agjensia.com garanton që të dhënat që jepen nuk përdoren për diçka tjetër vetëm për agjensia.com për
        shërbimin tuaj. ( nuk mundësohet dy kompani në të njëjtë emër të krijohen )
   1   2   3   4   5   6   7   8   9