Page 8 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 8

8 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        MENU E AGJENSISE


        Menu e Sistemit është në anën e majtë ajo shfaqet pasi jemi loguar ( hyre) dhe klikojmë CPANEL paneli
        menaxhues ka menu te tillë qe mënjëhere te shikojmë se ç'far duhet bërë.
        MENU PER PERDORUES është e thjeshtë për pune shiko me poshtë në foto dhe vëni re disa butona.
        Këto butona janë për regjistrim e Kategorise së Shitjeve.
        Ana e majtë MENU CLIENT jenë disa veprime për ti parë KLIENTI për punën që ka bërë.
        Ne menu kemi SHKRUAJ BILETA - në momentin që klikon shfaqen butonat me ikona.
        Kliko mbi ICONEN për regjistrimin e shitjeve.
        Regjistrimi i biletave për shitje

        AIRLINES   - Për shitje bileta me aeroplan kompani fluturimesh.
        BUSLINES   - Për shitje bileta për linja tokësore autobusi
        TRAGETI    - Për shitje bileta të linjës detare tragete.
        TENDACAR   - Për shitje makina me qera
        SIGURIME   - Për shitje një plise sigurimi në udhëtim
        TURISTIKE   - Për shitje paketë turistike ose fund jave.

        Kur përdoruesi futet për herë të pare shfaqet një VIDEO DEMOSTRIME si të punoni në Sistem?
        Rekomandet fillimisht ta shikoni atë video për ta kuptuar më shpejtë atë se ç'far duhet të bëjë një
        Përdorues sistemi. Përdorimi është i thjeshtë dhe ka video demonstrime.
        Gjithashtu në sistem priten module shtesë për shërbime si - Module për Shpenzime në Agjensi, Module
        për Automjete për Menaxhimin e Automjeteve , Moduli për Notifikim për shitje dhe Module Message.
        E mire edhe e thjesht se te përdorën modulet FALAS që kryjne punë shumë të rëndësishme për pronarët
        e Agjensive Turistike sidomos ato që kanë me shume se dy agjensi dhe ato që kane agjensi në qytete të
        ndryshme.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13