Page 9 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 9

9 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        REGJISTRIMI I SHITJEVE


        Regjistrimi i shitjeve ( data enter ) është veprimi i përdoruesit të sistemit si klient që bënë regjistrimin e
        biletave të shitura në orarin e punës në momentin që pasagjerin pajis me biletë tatimore, që të kryhet
        ky regjistrim fillimisht përdoruesi të caktoj ç'far lloji biletash regjistron.

        Regjistrimi i biletave është ndarë në disa grupe që shfaqen posa të futemi në sistem si butona veprimi,
        cdo boton që shtypet përcakton ç'far bilete ai do të regjistroj, në varësi të butonave mëren edhe
        destinacionet e atij lloji bilete.

        Butonat e regjistrimit janë si me poshtë.
        Ç'do buton mbanë me vete një grup destinacione që i përgjigjen atij grupi. Nëse shtypim butonin
        AIRLINES do të shfaqen kompanitë që kryejnë fluturime dhe destinacionet e asaj kompanie. Shembull :
        AIRLINES me vete mbanë këto kompani si më poshtë.

        Nëse shtypim butonin AIRLINES

        Do të shfaqën këto KOMPANI edhe këto DESTINACIONE ( Destinacionet janë Airporte )

        Lista e mësipërm mbanë me vete kompanitë ajrore edhe destinacionet janë të këtyre kompanive që
        kryejnë fluturime me një fjale janë AEROPORTET e vendeve.

        Pasi te kemi caktuar KOMPANINE edhe Destinacionin atëherë plotësojmë formularin e plot.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14