Page 11 - Agjensia Manuali Perdorimit
P. 11

11 | P a g e -  A g j e n s i a . c o m  -  S i  t ë  p ë r d o r e t  a g j e n s i a . c o m


        Bileta e regjistruar mer një konfirmim nga SISTEMI pasi te ruhet në DATABASE Server përgjigjet me një
        raport se Regjistrimi u krye me sukses ku dhe mund te vazhdoni me bileta tjera.


        Biletat e Regjistruara mund te shikohen ne një LISTA E BILETAVE. Pasi te keni bere një REGJISTRIM mund
        ta kontrolloni se ajo egziston i regjistruar ne listën e biletave.

        LISTA E BILETAVE
        Ne menu anen e majt kemi 2 ) LISTA E BILETAVE ketu jane te gjitha regjistrimet qe bejme.
        Si CLIENT kemi te drejte vetëm te bëjme NDRYSHIME te caktuara ne BILETE kurse nuk mund ta fshijmë
        atë biletë është e nevojshme që të kontaktoni me Administratorin që të fshihet.

        Te Lista e biletave c'do bilete ka një BUTTON editimi ...
        Nëse shtypim butonin EDIT atëherë hapet një dritare për te bere ndryshime mbi atë bilete. Shpesh here
        ne këtë dritare bejmë vetëm ndryshimin e STATUSIT TE BILETES.

        Nese nje bilete eshte PA PAGUAR ne listen e biletave shfaqet me te kuqe.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16